Ψηφιακές Εκτυπώσεις / Digital Printing

Λίγα και γρήγορα! / Small and fast!

Μην διστάσετε να μας ζητήσετε 100, 200 και 500 αντίτυπα για επαγγελματικές κάρτες, φυλλάδια, καταλόγους, φακέλους, επιστολόχαρτα ή καρτ-ποστάλ. Με της τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακές μηχανές μας μπορούμε να παραδίδουμε μικρές ποσότητες γρήγορα αποφεύγοντας τα αρχικά κόστα που απαιτούνται για τον παραδοσιακό τρόπο εκτύπωσης offset.

Do not hesitate to ask for 100, 200 or 500 pieces of business cards, flyers, brochures, envelopes, letterheads or postcards. With the advanced technology of our digital machines we can deliver small quantities in short-time and with the quality of a conventional type of printing shop.